Introductie

Arjan LenferinkMomenteel ben ik werkzaam als programmamanager Digitaal Werken bij de gemeente Hengelo. Onder andere de invoering van Zaakgericht Werken (in de meest brede zin) en Digitaal (Samen)Werken vallen onder dit programma. Niet alleen de technische realisatie, maar ook de realisatie van het volledige organisatorische verandertraject behoort tot de reikwijdte van het programma.

Naast het leiding geven aan de verschillende teams, het ontwikkelen en uitdragen van de noodzakelijke visies, zijn het sturen op resultaten en het leveren van inhoudelijke bijdragen samen met de teamleden de belangrijke aspecten van het werk.

Onlangs heeft de gemeente Hengelo voor de succesvolle bottom-up implementatie van Zaakgericht Werken de Computable Award gewonnen

ir. A.L.B.J. (Arjan) Lenferink MPM

twitter   LinkedIn   Email